Jacqueline Smits

secretaris        

Frans Drissen

penningmeester

Annie   Mulders-Scheffers

Mr. Jos Moers, beschermheer

Annemie Vranken

vicevoorzitter

Manuela Oonincx

Peter Oonincx

voorzitter       

Pie Cilisen

Jack Raven