Agenda 2018 (onder voorbehoud)

Maandag 8 januari           Eerste repetitie /nieuwjaarsborrel

       Hubertushuis Geleen aanvang: 19:45 uur

Maandag 12 februari        Carnaval geen repetitie

Maandag 2 april                Pasen geen repetitie

Maandag  9 april               Jaarvergadering

Maandag  21 mei               Pinksteren geen repetitie

Zaterdag 16 juni                 Concert  Woonzorgcentrum Peschstraat

Zondag 1 juli                       Jaarlijks uitstapje

Maandag  2 juli                  Laatste repetitie vóór zomervakantie

Zomervakantie                   9 juli t/m 19 augustus

Maandag 20 augustus      Hervatten repetitie na zomervakantie

Zondag 2 september         Braderie Oud-Geleen

Zaterdag 6 oktober            110 jarig jubileumconcert

Zondag 18  november       Opluisteren Eucharistieviering huldiging

        Jubilarissen  Oud-Geleen

Zondag 9 december           Kerstconcert  Bunderhof Geleen

Maandag 17 december      Eigen kerstviering