Agenda 2019 (onder voorbehoud)

Maandag 7 januari           Eerste repetitie /nieuwjaarsborrel

       De Blinker aanvang: 20:00 uur

Maandag 4 maart             Carnaval geen repetitie

Zondag 17 maart               Koffieconcert  “Veer haute Same” 12:00 uur

                                              De Blinker, Eloystraat 1A Geleen

Maandag 22 april              Pasen geen repetitie

Maandag  29 april             Jaarvergadering

Maandag  10 juni               Pinksteren geen repetitie

Zondag 30 juni                   Jaarlijks uitstapje

Maandag  1 juli                   Laatste repetitie vóór zomervakantie

Zomervakantie                   2 juli t/m 18 augustus

Maandag 12 augustus       BBQ Speeltuin ‘t Weike  19:30 uur

Zondag 18 augustus          Bondsfeest Schutterij Marcellinus en Petrus

                                               Schuttersweide Daniken

Maandag 19 augustus       Hervatten repetitie na zomervakantie

Zondag 1 september          Braderie Oud-Geleen

20, 21 en 22 september    Manifestatie bevrijdingsdag Hanenhof Geleen

Zondag 6  oktober              Opluisteren Eucharistieviering huldiging

        Jubilarissen

Maandag 14 oktober          Herfstvakantie

Zondag 15 december         Kerstconcert 15:00 uur

Maandag 23 december     Eigen kerstviering 19:30 uur