Bestuur

Annie Mulders-Scheffers, Voorzitter
Pie Cilissen, Secretaris/ Penningmeester
Jack Raven 2e Secretaris/ 2e Penningmeester
Clementine Wintraeken, Bestuurslid