Bestuur

Pie Cilissen, Voorzitter

Jack Raven, Penningmeester

Jacqueline Smits-Heijnen a.i. Secretaris

Annie Mulders-Scheffers, Vice-voorzitter

Hetty Raven – van Meulenbroek, Bestuurslid