Geschiedenis

Het Gemengd Koor “Zanglust” is het oudste niet-kerkelijke koor van Geleen en heeft een rijke historie.

Het toenmalige mannenkoor werd in 1908 opgericht door leden van een dubbel mannenkwartet.Zoals vrijwel elk koor, beleefde “Zanglust” ups en downs.Als dieptepunt wordt het jaar 1924 genoemd.Toen werd deelgenomen aan een internationaal zangconcours te Kerkrade. “Zanglust” viel buiten de prijzen en uit onvrede verlieten een aantal zangers het koor en richtten opnieuw een dubbelkwartet op, waaruit later het Geleens mannenkoor Mignon is ontstaan.

Pas in 1926 kwam de ommekeer. Niet alleen ontstond toen een nauwe samenwerking met het harmonie orkest van de Staatsmijn Maurits, het mannenkoor werd tevens omgevormd tot gemengd koor.Het vernieuwde “Zanglust” verzorgde samen met harmonie orkest “Maurits” diverse concerten en trok daarmee volle zalen.

Toen in 1942 Geleen werd gebombardeerd, ging het verenigingslokaal in vlammen op, Daarbij gingen muziekpartituren, piano, meubilair, trofeeën, oorkonden en het archief verloren. Nauwelijks was de Duitse bezetter verdreven of “Zanglust” kwam weer tot leven.

In de voorbije jaren heeft “Zanglust” heel wat dirigenten zien komen en gaan. Onder hun leiding werden vele concerten, al dan niet met begeleiding van het L.S.O. en bekende solisten, uitgevoerd.

Na een conflict met het bestuur, stapte in 1990 de toenmalige dirigent met een groep Zanglust-leden op. Hieruit ontstond het gemengd koor Voces Vocales. Zo stond “Zanglust” zij het ongewild, aan de wieg van twee nieuwe koren Mignon en Voces Vocales.

Onder leiding van diverse dirigenten, kwam “Zanglust” de laatste tegenslag opnieuw te boven. Het aantal leden groeide en ook de muzikale kwaliteit verbeterde. Weer vonden concerten plaats, vaak met bekende solisten.

Het koor staat sinds augustus 2013 onder deskundige leiding van dhr. Rob Meijers en wordt aan de piano/vleugel begeleid door Mevr. Annemie Sluijsmans-Meens. Het repertoire welk het gemengd koor “Zanglust” zingt bestaat o.a. Operette/Opera, Musical, Klassiek/Neoklassiek, Religieuze en Moderne muziek. Het gemengd koor heeft momenteel ca. 60 leden. Mevr. Annie Mulders – Scheffers is nu de als voorzitter van het koor.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is door de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen de kroniek ´100 jaar Zanglust Geleen´ uitgegeven. Geschreven door ere-koorlid Jean Dewaide fungeert dit als deel acht in de serie ´Geleen door de eeuwen heen´ en neemt de lezer mee vanaf het ontstaan van het koor tot het eeuwfeest. Het boek is te verkrijgen bij het secretariaat van Zanglust. De kosten bedragen € 5,=.